Przy zamówieniu powyżej 850 zł dostawa jest za darmo!

 

Lazecký & Měch na Firmy.cz

Sprzedawca

Ing. Tomáš Lazecký, Za Humny 440, 747 64 Velká Polom. Republika Czeska.
ID: 47632194. VAT: CZ5408062011.

Obowiązki sprzedawcy

Towary zamówione przez kupującego za pośrednictwem naszego sklepu internetowego są pierwszej jakości i są zgodne z wyświetlanymi towarami w maksymalnym możliwym zakresie (możliwe są niewielkie zmiany kolorów, niewielkie zniekształcenia tych kolorów mogą wystąpić z powodu digitalizacji).

Towary zgodne z normami obowiązującymi w danym kraju.

Towary zgodne z normami i przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Sprzedający zobowiązuje się ponadto, że:

 • będzie komunikować się z kupującym w sprawie jego zamówienia, informować go pocztą elektroniczną o otrzymaniu zamówienia, jego wysyłce i otrzymanej płatności za towar.
 • .
 • W przypadku niedotrzymania terminów dostawy określonych w sklepie internetowym, poinformuje kupującego o tej sytuacji w odpowiednim czasie.
 • Opublikuje rzeczywiste i ostateczne ceny zapłacone przez kupującego za towary, podatek VAT i wysyłkę.
 • Zgodnie z ustawą nr 367/2000 z dnia 14 września 2000 r. umożliwi kupującemu zwrot towarów w ciągu 14 dni od ich otrzymania bez podania przyczyny, ale towary muszą zostać wysłane na adres siedziby sprzedawcy, kompletne i nieuszkodzone. Towary nie mogą być zwracane za pobraniem, a wszelkie towary zwrócone w ten sposób nie zostaną przyjęte przez Sprzedawcę. Jeśli konsument odstąpi od umowy, wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od sprzedawcy na podstawie umowy zostaną zwrócone konsumentowi w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, nie będziemy mogli zaakceptować odstąpienia od umowy konsumenckiej, a towary zostaną zwrócone na koszt nadawcy.
 • Będziemy chronić dane osobowe kupującego w maksymalnym możliwym zakresie i nie ujawnimy ich żadnym innym podmiotom.

Prawa i obowiązki kupującego

 • Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego i kompletnego adresu pocztowego, na który mają zostać wysłane zamówione towary.
 • Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionych towarów i zapłaty całkowitej ceny. Klient jest świadomy całkowitej ceny podczas wypełniania zamówienia przed jego potwierdzeniem.
 • Kupujący ma prawo anulować wysłane zamówienie lub zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty dostawy, patrz. Odstąpienie od umowy zakupu.
 • Kupujący ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych, jeśli zażąda tego na piśmie. Sprzedający niniejszym zobowiązuje się do usunięcia wszystkich danych Kupującego z bazy danych w ciągu 3 dni od otrzymania pisemnego żądania.

Inne prawa i obowiązki stron

Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce), z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna-sprzedaży.

Wiązanie zamówienia i formularz zamówienia

Zamówienie można utworzyć w następujący sposób:

 1. dokonując zakupu bezpośrednio w koszyku, w tym wypełniając dane kontaktowe. Zamówienie zostanie potwierdzone w ciągu najbliższych godzin
 2. przesyłając wiadomość tekstową na adres lazecky@lukysipy.cz
 3. telefonicznie pod numerem +420 725 579 950 lub +420 606 710 243
 • W zamówieniu należy podać własny numer telefonu lub numer telefonu poinformowanej osoby, pod którym kurier firmy spedycyjnej skontaktuje się z Tobą. Jeśli adres dostawy i adres rozliczeniowy są różne, należy wskazać inny adres dostawy w odpowiedniej sekcji w koszyku podczas wypełniania zamówienia.
 • Każde zamówienie potwierdzone przez kupującego (pisemnie lub ustnie) jest uważane za wiążące.
 • Zamówienie jest projektem umowy kupna, która jest tworzona przez faktyczną dostawę towarów. Ważność zamówienia elektronicznego zależy od wypełnienia wszystkich określonych danych i wymagań w formularzu zamówienia.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej jesteśmy uprawnieni do naliczenia rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z wysyłką do klienta końcowego. Ze skutkiem natychmiastowym zaczynamy nalegać na to prawo, a koszty będą zawsze odzyskiwane w pierwszej kolejności w drodze upomnienia. Jeśli roszczenie nie zostanie zapłacone, będziemy musieli podjąć dalsze kroki, tj. publikację na naszej liście dłużników i klientów niepoważnych, w tym działania sądowe i egzekucyjne. Koszty te zawsze ponosi dłużnik.

Metody płatności i warunki dostawy 

Dostawa towaru

Towar zakupiony w naszym sklepie internetowym jest przewożony przez następującą firmę kurierską: 

 • DPD - przewóz przesyłek o maksymalnej długości 175 cm za opłatą 40 zł
 • DPD Pick Up - przewóz przesyłek o maksymalnej długości 1 metra i wadze do 20 kg za opłatą 22 zł 

W przypadku, gdy przesyłka ze względu na rozmiar lub wagę wymaga podziału na dwa lub więcej pakunków, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia podwójnego lub wielokrotnego kosztu przesyłki. W przypadku płatności z góry będziemy wymagać dopłaty z góry na konto. Na przykład, słomiana tarcza strzelnicza i stojak czy długi łuk nie mogą być wysłane jako jeden pakunek. O wszystkich tych faktach będziemy informować przed wysłaniem przesyłki i zawsze wybierzemy najtańszą opcję przesyłki.

Zamówienia z odbiorem osobistym, po wcześniejszym powiadomieniu e-mailem, są przygotowane do odbioru w naszym sklepie stacjonarnym Luky šípy, Hradská 496, 747 64 Velká Polom, Czechy, w dni robocze między 6:00 a 14:30. W sklepie akceptujemy tylko gotówkę!

Darmowa dostawa przy zamówieniach przekraczających wartość 850 zł (bez kosztów wysyłki i opłaty za pobranie) dotyczy tylko pierwszego pakunku w przesyłce.

 

 

 

Warunki płatności

Obecnie kupujący mogą korzystać z następujących metod płatności podczas płacenia za towary 

 • Dobierka
 • Płatność z góry na konto

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Obowiązujące ceny są potwierdzane Kupującemu przez Sprzedawcę w momencie potwierdzenia zamówienia i zależą od rodzaju rejestracji Kupującego oraz cen obowiązujących w momencie przyjęcia zamówienia. Jeśli obowiązująca cena jest taka sama lub niższa niż na pisemnym lub e-mailowym zamówieniu, nie jest ona zwrotnie potwierdzana Kupującemu, a towary są dostarczane Kupującemu po cenie obowiązującej w momencie przyjęcia zamówienia. Jeżeli cena jest wyższa niż cena podana w zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego, który może zaakceptować nową cenę lub odmówić dostawy. Składając zamówienie ustnie lub telefonicznie, Kupujący jest zawsze informowany o obowiązującej cenie zamówienia.

 

 

 

Koszty wysyłki i pakowania 

Towary zostaną wysłane za pośrednictwem Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., lub w określonym Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. punkcie odbioru.

Podstawowa cena za wysyłkę i obsługę wynosi DPD Private

W momencie dostawy kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu paczki (uszkodzone pudełko, nienaruszona taśma) i odmowy przyjęcia niekompletnej lub uszkodzonej paczki.

Niekompletna lub uszkodzona paczka nie może być odebrana.

Niekompletna lub uszkodzona przesyłka musi zostać niezwłocznie zgłoszona sprzedającemu, protokół szkody musi zostać sporządzony z przewoźnikiem i wysłany pocztą elektroniczną do sprzedającego w ciągu 24 godzin. Jeśli odbiór przesyłki przez kupującego od przewoźnika jest potwierdzony podpisem na dokumentach przewoźnika, nie ma roszczenia o dodatkowe roszczenia z tytułu niekompletnej lub uszkodzonej przesyłki.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wystąpi sytuacja, w której towary nie będą mogły zostać dostarczone w najbliższej przyszłości, skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem, aby poinformować Cię o zaistniałej sytuacji. Jednocześnie obie strony uzgodnią rozwiązanie tej sytuacji.

Miejsce odbioru jest określane na podstawie zamówienia kupującego. Dostarczenie przedmiotu pod wskazany adres uważa się za zrealizowane. Dostawa nie obejmuje instalacji przedmiotu świadczenia. Transport na adres docelowy zapewnia Sprzedający. Przesyłka z towarem zwykle zawiera dokument podatkowy (fakturę), instrukcje użytkowania produktu w języku czeskim.

Ważność cen

Wszystkie ceny obowiązują do wyczerpania zapasów, a w przypadku ofert specjalnych do czasu wyprzedaży lub zakończenia wydarzenia.

Zasady reklamy 

Postanowienia ogólne i definicje pojęć

Niniejsza procedura reklamacyjna została opracowana zgodnie z postanowieniami ustawy nr 40/1964 Dz. U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej Ustawą) i ma zastosowanie do towarów konsumpcyjnych (zwanych dalej Towarami), w odniesieniu do których w okresie gwarancyjnym wykonywane są prawa Kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady (zwane dalej Reklamacjami).

Warunki gwarancji

 • Sprzedawca odpowiada za wady sprzedanego Towaru istniejące w chwili jego odbioru przez Kupującego oraz powstałe po odbiorze Towaru w okresie rękojmi. W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę.
 • Okres gwarancji wynosi dwa lata, chyba że na sprzedanym towarze, jego opakowaniu, instrukcji lub karcie gwarancyjnej wskazano dłuższy okres. Jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż dwa lata, sprzedawca określi warunki i zakres tej gwarancji w karcie gwarancyjnej.
 • Okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania towarów przez kupującego.
 • Jeśli jest to wada, którą można usunąć, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego usunięcia w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Sprzedający jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Jeśli towar nie był jeszcze używany, kupujący może, zamiast usunięcia wady, zażądać wymiany towaru lub, jeśli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany tej części. Sprzedawca może zawsze wymienić rzecz na wolną od wad zamiast usunąć wadę.
 • Jeśli istnieje wada, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z rzeczy jako rzeczy niewadliwej, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeżeli wady są usuwalne, ale kupujący nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. (Trzecia identyczna lub czwarta inna wada).
 • Jeśli towary sprzedawane po niższej cenie mają wadę, za którą odpowiedzialność ponosi sprzedawca, kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki zamiast prawa do wymiany towarów.
 • Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towarów, dla których obowiązuje okres gwarancji, wygasają, jeśli nie zostaną wykonane w okresie gwarancji.
 • Okres od wykonania prawa odpowiedzialności za wady do czasu, gdy kupujący był zobowiązany do przejęcia towarów po zakończeniu naprawy, nie jest wliczany do okresu gwarancji. W przypadku wymiany towaru, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania nowego towaru.

Rozpatrywanie reklamacji

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwą obsługą oraz wad spowodowanych użyciem dłuższej strzały niż zalecana dla łuku.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia.

Wysyłając towar przez Kupującego do Sprzedającego, Kupujący we własnym interesie zapakuje towar w odpowiedni i wystarczająco ochronny materiał opakowaniowy, aby spełnić wymagania transportu towarów delikatnych, w tym wszystkich akcesoriów, oraz oznaczy przesyłkę odpowiednimi symbolami. 

Warunki wypróbowania łuku i zwrotu towaru

Wszystkie łuki refleksyjne i pełne są testowane trzema strzałami testowymi przed zapakowaniem i wysyłką, a jednocześnie ramiona są sprawdzane pod kątem ugięcia bocznego. W przypadku włoskich łuków marki Ragim Demont, które mają śruby regulacyjne w uchwycie, prostoliniowość jest regulowana za pomocą tych śrub, w przeciwnym razie łuki są zawsze wyłączone z wysyłki. Konsumentowi zaleca się zatem prawidłowe zapoznanie się z instrukcją obsługi łuku, w której szczegółowo opisano dopasowanie cięciwy do łuku, lub użycie napinacza łuku. Zaleca się również zapoznanie się z samouczkami wideo na stronie https://www.youtube.com/channel/UCUfJkt9ZZ4fW0Vneiz9h0VQ..

Po prawidłowym dopasowaniu cięciwy do łuku zgodnie z instrukcją, ramię łuku nie wychyla się w żadną stronę. Można spróbować napiąć łuk bez strzały i sprawdzić, czy siła napinania jest zadowalająca. Nie można jednak puścić cięciwy łuku bez strzał, istnieje ryzyko odkształcenia ramion. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku łuków bloczkowych, gdzie ruch cięciwy do tyłu może spowodować wyciągnięcie cięciwy z bloczków, deformując bloczki i ramiona.

W przypadku kusz możliwe jest przeprowadzenie montażu zgodnie z instrukcją obsługi i załączonym rysunkiem. Nie jest jednak możliwe oddanie strzału próbnego, a następnie zwrócenie kuszy.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia dostarczonych towarów oraz naruszenia niniejszych warunków, towary nie mogą zostać zwrócone w ciągu 14 dni. Jeśli w przesyłce znajduje się więcej niż jeden przedmiot, część towarów może zostać zwrócona z zastrzeżeniem warunków określonych powyżej.

Postanowienia końcowe

Zmiany w polityce zwrotów mogą ulec zmianie.

Prywatność

Niniejszy dokument opisuje wszystkie zasady postępowania z danymi osobowymi użytkownika, a jeśli w przyszłości nastąpią jakiekolwiek zmiany w tych zasadach, użytkownik zostanie o tym poinformowany w odpowiednim czasie za pośrednictwem naszej strony internetowej, na której informacje te zostaną opublikowane.

 • fa. Ing Tomáš Lazecký szanuje prywatność klientów. Jednak w celu poprawy ogólnej jakości i oferowania wartościowych usług konieczne jest poznanie niektórych danych osobowych kupujących. Dane te są ściśle chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem.
 • Podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym wymagana jest rejestracja klienta, podczas której jako osoba fizyczna musisz podać swoje imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, adres e-mail i ważny numer telefonu. Używamy tych informacji, aby komunikować się z Tobą, identyfikować Cię jako kupującego, przetwarzać i rozliczać płatności oraz są one niezbędne do prawidłowego dostarczenia towarów do kupującego.
 • W przypadku osoby prawnej konieczne jest również podanie nazwy firmy, numeru identyfikacyjnego, numeru VAT, telefonu, adresu e-mail i danych bankowych. Dane te umożliwiają nam przeprowadzenie niezbędnych operacji księgowych, w tym wystawienie dokumentów podatkowych, oraz pozwalają nam zidentyfikować płatność przelewem bankowym. Jeśli powyższy adres jest inny niż adres dostawy, należy również podać ten inny adres.
 • Aby ułatwić Ci logowanie, nie musisz ponownie wprowadzać swoich danych osobowych za każdym razem, gdy się rejestrujesz. Dane są już przechowywane w naszej bazie danych, która jest ściśle chroniona przed niewłaściwym użyciem, a logujesz się tylko za pomocą nazwy logowania i hasła.
 • Oczywiście, jeśli wyraźnie sobie tego życzysz, Twoje dane osobowe i informacje zostaną usunięte z naszej bazy danych natychmiast po zakończeniu zakupu.
 • Nie zbieramy w żaden sposób numeru konta podawanego podczas płatności i obsługujemy go tylko w momencie konkretnej transakcji finansowej.
 • Twoje zamówienia są gromadzone podczas zakupów w naszym sklepie internetowym. Jest to konieczne na przykład w celu zapewnienia dostawy towarów i reklamacji. Dane te są ponownie przechowywane i bezpiecznie chronione w naszej bazie danych.
 • Korzystając z naszego sklepu internetowego i dokonując w nim zakupów, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych i informacji o zakupach. Zasady dotyczące przetwarzania tych informacji zostały opisane wcześniej w tym dokumencie.
 • Twoje dane osobowe są poufne i są ujawniane wyłącznie zewnętrznym partnerom biznesowym, takim jak banki, firmy spedycyjne lub firmy obsługujące karty kredytowe w ramach określonych płatności lub innych transakcji finansowych.
 • Stronom trzecim lub opinii publicznej udostępniane są wyłącznie zbiorcze informacje statystyczne dotyczące klientów, ruchu, częstotliwości zakupów, obrotów itp. Statystyki te nie zawierają jednak żadnych informacji, które mogłyby prowadzić do identyfikacji któregokolwiek z klientów.

Jak my, jako sprzedawca, przetwarzamy dane osobowe kupującego jest opisane w naszym memorandum.

Zaktualizowano 1 kwietnia 2024 r.