Okres gwarancyjny trwa 24. miesiące.

Gwarancja nie dotyczy wad materiałowych spowodowanych niefachową obsługą i wad spowodowanych użyciem dłuższej strzały niż jest u danego łuku polecana.
Reklamacje są realizowane do 14. dni od pisemnego lub telefonicznego zawiadomienia, przeważnie wymianą za nową sztukę.

Zwrot towaru jest możliwy do 14 dni od dnia dostawy bez podania przyczyny.