Insert aluminiowy
3,00 zł

Wielkošć:


Dla strzały do łuków i kuszy Poelang
Wybierz odpowiednią średnicę powyżej