Spust Poelang
67,00 zł


Zasoby dla łatwiejszego i bardziej cięciwę dla bloczkowy luk

Niezbędne narzędzie dla każdego związku łuku nie jest zalecane, aby strzelać wałka łuk bez drenażu

Angażuje się za pętlą D na strunie i zwolnić cięciwę mające po naciśnięciu spustu migawki