Drenaż ALLEN Master Hunter
108,00 zł


Konieczne dopełnienie najlepszych łuków kół bloczkowych

Odpływ bez gwarancji będą nieważne bloczkowe luki

Odpływ gwarantuje absolutnie dokładne celowanie i zwolnić ciąg

Odpływ zapobiega ewentualnym pasowych odchylających oś akordów, a tym samym deformacji ramion mogą także być stosowane z klasycznymi łuków